Pŵer trydanol – Cylched Syml

Astudiwch y gylched yma yn ofalus. Gwelr bod mesurydd pŵer wedi cael ei gysylltu i’r gylched ar gyfer y pŵer a afradlonir gan y batri. Pwyswch y swits

Pŵer Trydanol – Cylched Cyfres

 

Astudiwch y gylched yma yn ofalus. Gwelr bod mesurydd pŵer wedi cael ei gysylltu i’r gylched ar gyfer y pŵer a drosglwyddir gan y batri ac wedyn mesuryddion pŵer ar gyfer y gwrthyddion R1 a R2.  Edrychwch yn ofalus ar y rhifau ar y mesuryddion a ceisiwch weld y cysylltiad rhwng pŵer o’r batri a’r pŵer a afradlonir gan bob gwrthydd. 

Pŵer Trydanol – Cylched Paralel

 

Astudiwch y gylched yma yn ofalus. Gweler bod mesurydd pŵer wedi cael ei gysylltu i’r gylched ar gyfer y pŵer a drosglwyddir gan y batri ac wedyn mesuryddion pŵer ar gyfer y pŵer a afradlonir gan y gwrthyddion R1 a R2. Edrychwch yn ofalus ar y rhifau ar y mesuryddion. Pwyswch y switsys i weld effaith hyn ar y pŵer a afradlonir gan pob cydran.