Plygiant Tonnau Dŵr

Addaswch y sleidars i newid dyfnder ac ongl drawol y ton dŵr. Mae’r llinellau du yn dangos y blaendonnau (brigau yn yr achos yma). Mae’r llinell melyn yn cynrychioli cyfeiriad y don. Mae’r llinell las toredig yn cynrychioli’r llinell normal sy’n perpendicwlar i’r arwyneb. Mesurir pob ongl rhwng y llinell normal a chyfeiriad y don. Sylwch yn ofalus ar yr animeiddiad. Mae dyfnder yn effeithio ar fuanedd y don a felly tonfedd y don.  Gall ddefnyddio’r blychau ticio ar gyfer dangos yr ongl blygiant a’r llinell normal.