Momentwm 1D – Gwrthdrawiadau

Addaswch y sleidars i newid cyflymder y cerbydau ac elastigedd y gwrthdrawiad.

Elastigedd o 0 yn meddwl bydd y cerbydau yn glynu wrth ei gilydd tra bod elastigedd o 1 yn wrthdrawiad elastig. 

Pwyswch y botymau ar y gwaelod i newid y graffiau ac i newid y mas yn y gwrthdrawiad.