Mudiant Harmonig Syml – Mas ar sbring

Addaswch y sleidars i newid gwerth y cysonyn sbring a mas y bêl. Sylwch beth mae hwn yn ei wneud i’r mudiant a’r graff.