Mudiant Harmonig Syml gyda gwanychiad

Addaswch y sleidars i newid cysonyn sbring, mas y bêl a’r gwanychiad. Sylwch sut mae mudiant y gwrthrych a’r graffiau yn newid.