Hylif mewn pibell

Sylwch ar fuanedd y gronynnau yn y pibell.