Diffreithiant – Golau, hollt sengl a dwbl

Addaswch y sleidars i newid lled yr hollt, pellter rhwng holltau a’r pellter i’r sgrin. Mae’r sleidar olaf dim ond yn addas ar gyfer hollt dwbl.  Mae ffynhonnell dwbl yn holltau delfrydol sydd ddim gyda lled o gwbl!